Prijzen voor particulieren

 

Het eerste (vrijblijvende) kennismakingsgesprek is gratis.
 
Voor de administratieve dienstverlening zoals:
  • het doornemen van de algemene post
  • het ordenen van de administratie
  • het regelen en controleren van het bank/giroverkeer
  • telefoneren met instanties zoals CAK, CIZ
  • het invullen van formulieren voor bijzondere bijstand, kwijtschelding  gemeentebelastingen, aanvragen huur- of zorgtoeslag, declareren bij ziektekostenverzekeraar, belastingaangifte
geldt een uurtarief van € 35,00.
 
Voor ondersteunende begeleiding geldt een uurtarief van € 35,00.
 
Voor het afwikkelen van een nalatenschap wordt een starttarief van € 150,00 inclusief btw in rekening gebracht voor het inventariseren van de werkzaamheden.
Hierna wordt op basis van een uurtarief van  € 35,00 een offerte gemaakt. 
 
De tarieven zijn exclusief reistijd en een kilometervergoeding van € 0,23 per kilometer.