Nalatenschap

 
U heeft alle zaken rondom uw overlijden goed geregeld. U heeft een testament gemaakt en vastgelegd hoe de begrafenis of crematie moet worden uitgevoerd. U maakt zich wel zorgen wie na uw overlijden allerlei praktische dingen moet regelen zoals het opzeggen van abonnementen, het afsluiten van energievoorzieningen, de verkoop van het huis, het leeghalen van uw huis of kamer, een goede bestemming geven aan uw inboedel etc.
Adminico pakt deze werkzaamheden in overleg met uw nabestaanden graag voor u op!
 
Adminico & afwikkeling nalatenschap: 
het ontruimen van een huis of kamer in het verzorgingshuis
• het bepalen van de herbestemming van de inboedel
de administratieve afwikkeling van pensioen, bankrekening(en), abonnementen
   e.d.
het doen van belastingaangifte inkomstenbelasting en successierecht
afrekeningen maken voor de erfgenamen